Ulla

   Velkommen

til

  Rete og Leo's


 Hjemmeside

Al tekst er forfattet efter bedste overbevisning og forhåndenværende kendskab - ultimo 2013. 

Alle billeder er SØGT så nye som muligt, og udskiftes lejlighedsvis med nyere.

Skulle det hele fremtræde som noget der er lavet af en glad amatør er dette helt rigtigt - og TILSIGTET !!


   Ulla Friis Thorbye

   gift Petersen


   Født 9.august 1936 i København

   Død 26.august 2015 på Rigshospitalet


  Gift 1955 med John, og med John fik hun sønnerne

  Johnny og Kim


  Gift 1959 med Arne, og med Arne fik hun sønnen

  Finn.


  Ulla boede i en meget stor del - incl den seneste

  del af sit liv - i Albertslund.


Ullas børn                     

         Johnny                               Kim                                 Finn


  Arne Petersen

  Født 1.april 1932

  Død 10.oktober 2010

 


  John Andersen

  Født 1933

  Død 24.juni 1958