Michael

   Velkommen

til

  Rete og Leo's


 Hjemmeside

Al tekst er forfattet efter bedste overbevisning og forhåndenværende kendskab - ultimo 2013. 

Alle billeder er SØGT så nye som muligt, og udskiftes lejlighedsvis med nyere.

Skulle det hele fremtræde som noget der er lavet af en glad amatør er dette helt rigtigt - og TILSIGTET !!


                           Michael Thorbye


                           Født 15.oktober 1961         


                          Gift med Inger - skilt igen

                          Med Inger har han datteren Mia
 


                          Gift med Jette og bor i København

                          Med Jette har han børnene

                          Søren og Saga


                                                                                                 
 
                  

   
Søren Hove Thorbye                      Saga Hove                  Thorbye                                          Thorbye

Født 2001                                       Født 2006

                             


                  Jette

                                            Mia