Flemming

                 Tonni

   Velkommen

til

  Rete og Leo's


 Hjemmeside

Al tekst er forfattet efter bedste overbevisning og forhåndenværende kendskab - ultimo 2013. 

Alle billeder er SØGT så nye som muligt, og udskiftes lejlighedsvis med nyere.

Skulle det hele fremtræde som noget der er lavet af en glad amatør er dette helt rigtigt - og TILSIGTET !!


   Flemming Thorbye


   Født 20.april 1940 i København             


  Gift 1961 med Alice og boet i Albertslund. Skilt 1986

  Med Alice har Flemming børnene Michael, Susanne og Kristian


  Gift 1986 med Tonni og bor i Svendborg
  Klik på Flemmings billede for at gå til hans Hjemmeside


 
                  Flemmings børn                                                         Alice