Kristian

   Velkommen

til

  Rete og Leo's


 Hjemmeside

Al tekst er forfattet efter bedste overbevisning og forhåndenværende kendskab - ultimo 2013. 

Alle billeder er SØGT så nye som muligt, og udskiftes lejlighedsvis med nyere.

Skulle det hele fremtræde som noget der er lavet af en glad amatør er dette helt rigtigt - og TILSIGTET !!


           Maya Yasay


   Kristian Thorbye


   Født 10.juni 1967   

 

   Gift med - og senere skilt fra Janni.           


   Sammen med Janni har Kristian børnene


   Susanne Thorbye og Thomas Thorbye


 

   2014 gift med Maya Yasay Thorbye

   

   Sammen har de datteren Aliyah Louise


 
                  


             Susanne Sabrina Thorbye  og Thomas Phillip Thorbye

               Født 1996                                    Født 1997