Doris

   Velkommen

til

  Rete og Leo's


 Hjemmeside

Al tekst er forfattet efter bedste overbevisning og forhåndenværende kendskab - ultimo 2013. 

Alle billeder er SØGT så nye som muligt, og udskiftes lejlighedsvis med nyere.

Skulle det hele fremtræde som noget der er lavet af en glad amatør er dette helt rigtigt - og TILSIGTET !!

   

   Ella Doris Pedersen

  Gift Jensen

  Født 29.marts 1925

   Død 1990


   Gift med Eigil Jensen (død 1968)


   Boet i Stubberup og Næstved

   


  Doris og Eigil fik børnene:

  Leif, Lene og Lis