Kasper

   Velkommen

til

  Rete og Leo's


 Hjemmeside

Al tekst er forfattet efter bedste overbevisning og forhåndenværende kendskab - ultimo 2013. 

Alle billeder er SØGT så nye som muligt, og udskiftes lejlighedsvis med nyere.

Skulle det hele fremtræde som noget der er lavet af en glad amatør er dette helt rigtigt - og TILSIGTET !!

   

  Kasper Friis Slott

                                                                                         

   Født 29.juni 2003 i Næstved   
                                   Lidt forskellige billeder af Kasper


Klik på det store billede

for at gå til Kaspers

Fotoalbum