Andrea

   Velkommen

til

  Rete og Leo's


 Hjemmeside

Al tekst er forfattet efter bedste overbevisning og forhåndenværende kendskab - ultimo 2013. 

Alle billeder er SØGT så nye som muligt, og udskiftes lejlighedsvis med nyere.

Skulle det hele fremtræde som noget der er lavet af en glad amatør er dette helt rigtigt - og TILSIGTET !!

   

  Andrea Friis Christensen

                                                                                         

   Født 6.august 2005


 
     
                     Lidt forskellige billeder af Andrea         


  Klik på Andrea's billede

  for at gå til hendes

  Fotoalbum