Min søster Bodil's beskrivelse af far og mors levnedsforløb - skrevet omkring 1980.

Vores far blev født i Ørslev ved Skælskør. Der var 6 børn i familien og han var nr 5. Hans skudsmålsbog viser, at han kom ud at tjene på forskellige bøndergårde efter hans konfirmation, bl. a. i Stubberup ved Ørslev. Det fortælles også, at han kom i tømrerlære - men sprang fra. Under 1. verdenskrig var han soldat i Holbæk i 2 år. Det hed dengang sikringsstyrken, selvom Danmark var neutral.                                          I 1920 blev han ansat som postkører til Glænø, Stubberup og Ørslev, en stilling som han overtog efter sin far. Dette år blev han også gift med vores mor.                                                                                                                                                                                                                          Vores mor blev født i Havnelev sogn på Stevns. Der var 2 yngre søskende i familien. Hun blev altid kaldt Ville. Det var, så vidt vides, hendes eget ønske at bruge dette navn. Hun brød sig simpelthen ikke om at blive kaldt Vilhelmine. Hendes familie kom til Ørslevområdet da hendes far blev fodermester på Snedinge. Hele familien er med i folketællingen 1901 fra Ørslev. Hendes ungdom ved jeg ikke ret meget om. Hun har sandsynligvis været ude at tjene på bøndergårdene, men talte aldrig om det. Kun om sin tid i huset på et apothek i Hillerød.     Men ud over dette har mor aldrig arbejdet for andre.                                                                                                     

Da mor og far blev gift købte de et hus i Sdr Bjerge. Her blev jeg født og boede sammen med mine 3 søskende. Far fik anskaffet hest og vogn. Der var lidt stald til huset. Han lejede desuden en nedlagt grusgrav, hvor der var god græsning !!!. Her var der også plads til en ged som gav mælk til husholdningen.

 I 1920 overtog far sin fars postrute. Han fik i begyndelsen posten med toget på Sdr Bjerge Station, men i 1934 blev det besluttet, at posten skulle afleveres i Bøgelunde med rutebil. Dette medvirkede til at far og mor byggede huset i Bøgelunde og flyttede hertil. Her fik de et 5. barn, og dennegang en dreng. Rent skolemæssigt ver der ikke den store ændring for os børn, da vores skole lå midtvejs mellem Sdr Bjerge og Bøgelunde.

Fars postrute var 44 km lang og omfattede Glænø, Stubberup og Ørslev, men ikke selve Bøgelunde. Mor tog fast en mindre del af ruten kaldet Fladmosen - enten til fods eller på cykel. Dette var hensigtsmæssigt fordi Fladmosen, som bestod af en gård og nogle husmandssteder lå på rutens start, og samtidig et godt stykke fra vejen. Mor var meget bevidst om, at det var vigtigt med motion, og derfor snød hun næsten aldrig.                                                                                                                                                                                             Til gengæld var det altid far der stod først op og fik tændt op i kakkelovnen og fik sendt os unger i skole. Rutebilen med posten kom først ved otte- halvnitiden. Så skulle der sorteres og laves klar til postturen. Turen foregik normalt på cykel, men om vinteren med meget sne kørte far i kane. Især til jul foregik turen i en af bøndernes kaner. Far sad godt pakket ind, og så spænede jeg ind med posten. Af samme grund har jeg sovet adskillige juleaftener væk - af træthed !!                                                                                                                                           Vi kørte ofte ture med hestevogn om ssøndagen - til familen. Så lå vi unger bag i vognen på et godt lag halm og havde tykke dækkener over os når det var koldt. Vi faldt gerne i søvn, for vi havde jo leget og maset meget.                                                                                                Vi legede altid en hel del ordsprogslege som f. eks. "Skibet er ladet med". Jeg havde en faster i Sørbymagle, og en i Lundby. Der var dejligt at komme. Især i Sørbymagle. Det var en ret stor gård med en masse dyr.                                                                                                                     Mor og jeg var altid med til at sortere posten ved juletid. Det foregik i spisestuen.                                                                                                     Far var i mange år kasserer for sygekassen. Som halvstor pige hjalp jeg ham tit med at regne de lange rækker tal sammen for at tjecke om vi fik det samme resultat. Ellers var det om igen. Far var dygtig til at regne og skrive, og han havde en pæn og fejlfri håndskrift. Så han må jo have hørt efter i skolen.

Min far blev kun 64 år gammel. Han blev opereret i maven da han var 56 år. Han fik fjernet en knude i maven og en del af mavesækken og genvandt aldrig sine kræfter. Men han blev raskmeldt, og vi hørte ham aldrig beklage sig. Han gik på pension i sommeren 1959, og havde haft et slemt hekseskud en uge før han døde i samme efterår. Han stod op om morgenen,  tog sim morgenkåbe på og begyndte at tænde op i komfuret. Mod var også stået op, og var gået ud for at fodre hønsene. Da hun kom ind igen var far gået på vej i seng igen, og lå ovenpå sengen og var død. Så han fik den nemme død han havde ønsket sig, om end det var alt for tidligt. Han blev begravet i Ørslev.

Mor blev boende i huset, der var næsten betalt ud, så hun klarede sig udmærket på sin enkepension. Hun gik meget op i sund mad med masser af grønsager som hun stadig selv dyrkede. Far havde aldrig været så meget for det. Han elskede "sul".                                                  Mor døde i 1971 som 75 årig - pludseligt og uden forudgående sygdom. Hun havde fældet træer i haven dagen før. Hun blev begravet i Ørslev ved siden af sin Valde.

Bodil  - lettere redigeret af Leo